Naše skupine


  U pedagoškoj godini 2022./2023. u skladu s odlukom o upisima i verificiranim programima provodit će se slijedeći programi:

  - redoviti 10-satni jaslički program 
  - redoviti 10-satni vrtićki program  
  - posebni program ranog učenja engleskog jezika 

  - alternativni program Montessori

Ispiši stranicu