Upravno vijeće vrtića

  1. Ines Vrsalović Nardelli – predsjednica
  2. Martina Mladina Kavurić – član 
  3. Sunčana-Lea Kolbezen– član
  4. Davorka Perić– član 
  5. Neven Bilić - član


SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ZA 2023. - POZIVI: ODLUKE I ZAKLJUČCI - 2023:     
SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ZA 2022.GODINU - POZIVI:
     
SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ZA 2022.GODINU - ODLUKE I ZAKLJUČCI


      


        

        
        
                

Ispiši stranicu