Upisi

Upisi djece u redovne programe

Postupak upisa:

Da bi svoje dijete upisali u naš vrtić potrebno je popuniti Zahtjev za upis djeteta isključivo elektroničkom prijavom putem
ePisarnice https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/eIsprave2 na poveznici Pristup u eUpise u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb.
Kako bi Vam osigurali optimalnu tehničku podršku u korištenju aplikacije tijekom postupka upisa djece, otvoren je Helpdesk s adresom e-upisi.vrtici@zagreb.hr.
Također, treba li Vam pomoć u postupku elektroničke prijave u dječji vrtić, za podršku  se možete  obratiti  i nama tijekom radnog vremena putem telefona ili e-pošte.


Zahtjevi za upis djece zaprimat će se od 24. svibnja do 04. lipnja 2021.g.

U vrtić se upisuju djeca od 1 godine starosti do godinu dana prije polaska u školu.

Obavijest o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za slijedeću pedagošku godinu objavio je Gradski ured za obrazovanje i na njoj ćete biti informirani o roku i načinu predaje zahtjeva, te propozicijama oko samog upisa.

Mogućost upisa djeteta u vrtić ovisit će o objavljenim uvjetima upisa i kriterijima prioriteta.

Sve važne obavijesti bit će izvješene na našim oglasnim mjestima.

Svi zahtjevi za upis djeteta koji nisu predani u zadanom roku razmatrat će se nakon redovnog upisnog roka.

Osim u propisanom roku zahtjev za upis može se podnijeti tijekom cijele godine, kojeg tada podnosite u vrtiću.


Na inicijalnom razgovoru

  • inicijalni razgovor roditelj obavlja sa stručnim timom vrtića (psiholog, pedagog, logoped, zdravstveni voditelj) 
  • roditelj na razgovor treba doći s djetetom i donijeti zdravstvenu iskaznicu djeteta i karton procijepljenosti 
  • na inicijalnom razgovoru prikupljaju se podaci o obitelju, porodu djeteta, razvoju djeteta i njegovim navikama, potrebama djeteta , uvjetima u kojima živi i nekim drugim specifičnostima 
  • na inicijalnom razgovoru dogovoriti će se i datum polaska djeteta u vrtić kao i postupci roditelja i vrtića za vrijeme perioda prilagođavanja djeteta 
  • na inicijalnom razgovoru roditelj može postaviti sva pitanja koja želi i dobiti sve informacije koja ga zanimaju 
  • na inicijalni razgovor roditelj treba donijeti svu postojeću medicinsku dokumentaciju za djecu (npr. alergije, febrilne konvulzije, kronična ili teža oboljenja, govorne poteškoće, poteškoće motornog ili spoznajnog razvoja i sl.)
S obzirom na epidemiološku situaciju i mjere radi suzbijanja širenja virusa COVID-19 i zaštite zdravlja stanovništva, iznimno za upise u pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba, inicijalni razgovor roditelja/skrbnika, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića provest će se (uz poštovanje svih propisanih mjera) SAMO kada stručni tim dječjeg vrtića procijeni da je to neophodno radi uključivanja djeteta u primjereni program te određivanja vremenske strukture programa i pripreme materijalnog okruženja. U skladu s tim, inicijalni razgovor provest će se prije potpisivanja ugovora, a najkasnije do početka pedagoške godine, odnosno uključivanja djeteta u program.


Komisija za prijem djece: 

  1. pedagoginja – predsjednica
  2. psihologinja – član 
  3. odgojiteljica – članRezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim  stranicama dječjih vrtića.
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 30. lipnja 2020.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

Ugovor za upis djeteta za pedagošku godinu 2021/2022. potpisuju se od 9 do 17 sati u tajništvu vrtića. Ukoliko roditelji imaju potrebu za potpisom ugovora van navedene satnice molimo da se telefonski najave u tajništvo.

Linkovi za download dokumenata: 


Ispiši stranicu