BITNA NAČELA

Bitna načela u odgojno-obrazovnom radu s djecom su:

 • planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada
 • zadovoljavanje potreba, mogućnosti i prava djeteta uz princip individualizacije
 • njega i briga o zdravim stilovima života
 • igra kao najefikasnija metoda doživljajnog nivoa uz bogat izbor raznovrsnih aktivnosti i igara
 • akcijska istraživanja u odgojno-obrazovnom radu s djecom
 • partnerski odnos s roditeljima
 • stručno usavršavanje stručnih suradnika i odgojitelja u vrtiću - organizaciji koja uči
 • kontinuirano praćenje i vrednovanje rada uz prilagođavanje i fleksibilnost usklađivanja s promjenama

Rad s djecom u našem Vrtiću planiran je sukladno Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja (1991), a u duhu humanističko-razvojnog pristupa koji je usmjeren na razvoj cjelovite osobnosti djeteta.

Uvjete optimalnog razvoja djeteta osiguravamo kroz:

 • bogati materijalni i organizacijski kontekst,
 • dobru komunikaciju i interakciju s djecom i roditeljima
 • olakšavanje odvajanja djeteta od obitelji boravkom roditelja i djeteta prve dane u vrtiću.

Želimo da se dijete osjeća zadovoljno i sretno kroz bogato iskustveno učenje:

 • o sebi uspostavljajući socioemocionalnu vezu s odraslima i djecom
 • samostalnosti u zadovoljavanju svojih potreba, samopoštovanja i razvoja pozitivne slike o sebi
 • stjecanja vještina i navika za život (hodanje,trčanje, penjanje…) kulturno-higijenskih navika
 • pravilnog komuniciranja, nenasilnog rješavanja sukoba, pravila ponašanja u grupi i odgovornosti
 • prepoznavanja i izražavanja emocija
 • učenje moralnih vrednota i suosjećanja s drugima
 • govornog izražavanja kroz igre uloga, dramatizacije i sl.
 • spoznavanje vanjskog svijeta kroz izlete u prirodu, posjete muzejima, kazalištima i drugim kulturnim institucijama.

Ispiši stranicu