Cjelodnevni program ranog učenja ENGLESKOG jezika

U dječjem vrtiću Maksimir primarni program s integriranim ranim učenjem engleskog jezika djeluje od rujna 1998. godine kada je verificiran od strane Ministarstva prosvjete, kulture i športa.
Program se ostvaruje unutar tri mješovite odgojne skupine u centralnom objektu D. V. „Maksimir“. Polaznici su djeca od 3. godine života do polaska u školu.
Znanstvene spoznaje pokazuju da je ta dob optimalna za početak usvajanja stranog jezika, jer djeca brže i lakše usvajaju njegov pravilan izgovor, intonaciju i artikulaciju, a samim time razvijaju osjećaj sigurnosti i samopouzdanja, te spontanost u izražavanju.

Ciljevi programa su:

 • obogaćivanje odgojno-obrazovnog rada s engleskim jezikom uz poštivanje zakonitosti metodike učenja stranog jezika
 • utjecanje na cjelovit razvoj djeteta
 • razvijanje i podržavanje interesa za usvajanje engleskog jezika
 • razvijanje osjetljivosti za drugi fonološki sustav
 • razvijanje i postupno izražavanje na engleskom jeziku u okviru izraženih potreba prilagođeno dobi djeteta
 • poticanje želje djeteta za daljnjim učenjem engleskog jezika u osnovnom obrazovanju
 • poticanje djece na upoznavanje i prihvaćanje rasnog identiteta drugih, prema načelima uzajamnog poštovanja, tolerancije i nenasilja
 • upoznavanje različitih običaja i kultura pojedinih zemalja engleskog govornog područja.

Iz ciljeva proizlaze i specifične zadaće, a to su:

 • obogaćivanje djetetovih iskustava i spoznaja
 • poticanje djece da spontano reagiraju na engleskom jeziku u svakodnevnim životnim situacijama (tzv. „situacijsko učenje“)
 • usvajanje i proširivanje jezičnog vokabulara kroz tematske sadržaje prilagođeno dobi, interesima i potrebama djece
 • poticanje interesa za upoznavanje anglosaksonske kulture

Način rada:

 1. Postepeno uvođenje engleskog jezika 
 2. Aktivnosti su na oba jezika jer hrvatski jezik je ipak primaran 
 3. Jezične strukture se usvajaju kroz svakodnevne situacije, dnevni ritam skupine, pjesme, priče i ostale sadržaje 
 4. Obilježavanje tradicionalnih anglsaksonskih blagdana i običaja

 

 

Uvažavajući igru kao osnovnu potrebu djeteta razvija se i njegova cjelokupna osobnost ( psihički, tjelesni i spoznajni razvoj, te govor,izražavanje i komunikacija) i njegovi aktualni interesi.
Pomoću pjesama, recitacija, priča i raznih TPR aktivnosti potiče se djecu na imenovanje predmeta, situacija i doživljaja na engleskom jeziku, te na uporabu vokabulara krozsvakodnevne životne situacije, te obilježavanje tradicionalnih anglosaksonskih blagdana i običaja
( Halloween, Thanksgiving Day, St.Patrick's Day) .

 

 

 

Program se aktivno mijenja s obzirom na dob i interes djece unutar skupine. Na taj način djeci se omogućuje razvoj socijalne kompetencije, kreativnosti, samostalnosti i vokabulara.
Program poštuje osobitost djeteta kao proaktivnog bića s potrebom doživljajnog i socijalnog učenja.

 

 


Ispiši stranicu