Cjelodnevni program ranog učenja TALIJANSKOG jezika

Redoviti program obogaćen talijanskim jezikom

 

Strani je jezik poželjno započeti učiti što ranije, i iz motivacijskih, i iz biološki utemeljenih razloga, a u svrhu što kvalitetnijeg usvajanja stranog jezika i razvijanja pozitivnog stava prema učenju stranog jezika. Uz argumente koji idu u prilog ovim tezama, naglašena je uloga igre, te neke metodičke zakonitosti učenja stranog jezika kod djece predškolske dobi. Osnovno obilježje rada kojem težimo je humanističko-razvojni pristup uz poštivanje cjelovitog pristupa u poticanju razvoja djeteta, individualni pristup svakom djetetu i zadovoljavanje potreba djece. S obzirom da se radi o mješovitoj grupi, program je prilagođen različitoj dobi djece.
Program se primjenjuje prilikom svakodnevnih aktivnosti kao što su oblačenje, svlačenje, pranje zuba, ruku, hranjenje…

 

 

Ciljevi:

  • razvoj pozitivnog stava prema talijanskom jeziku i kulturi
  • usvajanje pravilnog izgovora i intonacije
  • razvoj sposobnosti razumijevanja stranog jezika
  • upoznavanje djece s talijanskim jezikom i kulturom
  • poticanje dječje autonomije, kreativnosti i stvaralaštva kroz različite aktivnosti

Kako je kultura, sama po sebi, s jezikom povezana dubokim vezama - kroz svakodnevni život, običaje, književnost i tradiciju, s jedne strane njihova veza olakšava usvajanje samog jezika. Korištenjem interesantnih sadržaja (npr. prehrana - špageti i pizza, karneval - Arlecchino, književnost - Romeo i Julija, blagdani – Befana..), djeca lakše usvajaju jezične konstrukcije i duže pamte naučeno. S obzirom da je talijanski jezik najmelodičniji jezik na svijetu, glazba je prožeta kroz sve aktivnosti i situacije.

 

Program je verificiran 28.11.1998. godine, a 27.07.2011. postali smo stručno-razvojni centar za učenje talijanskog jezika. Redovito surađujemo sa Sveučilištem Jurja Dobrile iz Pule.

Roditelji su prepoznali i pozitivno vrednuju program te su aktivni sudionici u odgojno-obrazovnom procesu.


Ispiši stranicu