Cjelodnevni MONTESSORI program

DOBRODOŠLI U NAŠ MONTESSORI PROGRAM:

ODGOJNA SKUPINA: JASLIČKA (djeca od 1 -3 godine) i MJEŠOVITA (djeca od 3 - 6 godina)
Provode ga educirane odgojiteljice.

MARIA MONTESSORI:

Maria Montessori(1870-1952) je bila prva žena liječnica u Italiji. Svoju metodu je razvila pomoću empirijskog promatranja djece.
Montessori sustav se razvija na filozofiji razvoja djeteta prema kojoj pojedinac stječe operativna znanja u područjima života u kojima će sudjelovati kao odrasla osoba. Važno je uvažavati djetetovu slobodu unutar granica.Vrlo je važna dobro pripremljena okolina i aktivnosti koje razvijaju dječje psiho-fizičke sposobnosti.

MONTESSORI METODA :

Jedna od naših uloga je osigurati djeci poticajnu okolinu, koja će im povećati prirodnu radoznalost te im omogućiti spontano učenje i otkrivanje kroz igru . Montessori metoda u potpunosti uvažava dječju individualnost i od nje polazi.
Umjesto vanjskog vođenja pruža mu se indirektna pomoć kako bi samo sebe vodilo: „POMOZI MI DA UČINIM SAM“.
Montessori je način života koji ima svoj cilj, a to je da svako dijete bude neovisno, samopouzdano, motivirano, odgovorno te da postupno razvija sve svoje talente i potencijale.

 

Područja rada:

 1. Vježbe praktičnog života
 2. Vježbe za razvoj osjetilnosti
 3. Vježbe za razvoj jezika
 4. Vježbe za razvoj matematike
 5. Vježbe kozmičkog odgoja

 

NAČELA :

 1. Načelo upijajućeg uma - dijete upija sve oko sebe 
 2. Načelo pripremljene okoline-posebno izrađen pribor i strukturirana okolina 
 3. Načelo promatranja - odgojitelj promatranjem uočava i utvrđuje djetetove potrebe 
 4. Načelo slobodnog izbora i ponavljanja - dijete samo odabire pribor koje će raditi vođeno unutarnjom motivacijom 
 5. Načelo osobnog tempa i trajanja rada 
 6. Načelo provjere ispravnosti 
 7. Načelo discipline - unutarnja disciplina djeteta uči ga razvijanju pozitivne suradnje s drugima kao temelj demokratskog djelovanja
 8. Načelo mirovanja
 9. Načelo „Tri stupnja“- koje omogućuje usvajanje novih sadržaja u stupnjevima kao i provjeru novostečenog znanja 
 10. Načelo heterogenosti skupine


Ispiši stranicu