Kraći program – igraonica za rad s potencijalno darovitom djecom

MAKSIMALCI – tajni laboratorij

Iako svi vjerojatno imamo ideju o tome što to znači darovitost, ponekad ne uviđamo svi da i predškolska djeca mogu biti darovita. Zapravo je jako lako previdjeti karakteristike darovitosti kod male djece. Međutim, već u vrtiću možemo prepoznati darovito dijete, kao ono koje, u odnosu na svoje vršnjake, puno toga čini prije, brže, bolje, više, drugačije. U predškolskoj dobi darovitim djetetom smatramo ono koje, u aktivnostima kojima se bavi, dosljedno postiže značajno bolja, tj. iznadprosječna postignuća od svojih vršnjaka. Osnovu tih iznimnih postignuća čini specifičan način intelektualnog funkcioniranja darovitog djeteta. Stručnjaci u području darovitosti, poput E. Winner (1996) pod terminom darovitog djeteta, podrazumijevaju onu djecu koja imaju tri karakteristike i atipične osobine u odnosu na svoje vršnjake:

  1. Rano sazrijevanje
  2. Specifični interesi
  3. Zanos u ovladavanju vještinama 

Osim navedenih karakteristika, u literaturi se često navodi i iznimna kreativnost u mišljenju takvih pojedinaca.

 

Darovitu djecu definiramo kao one u gornjih tri do pet posto populacije u jednom od područja:

  • opća intelektualna sposobnost
  • specifična akademska sposobnost
  • psihomotorne vještine
  • umjetničke vještine (vizualne ili reproduktivne)
  • sposobnost vodstva

 

Daroviti pojedinci općenito su manjinska skupina; smatra se kako ih je isti udio u općoj populaciji koliko djece i odraslih s poteškoćama u intelektualnom funkcioniranju. Zbog iznimno visokog i znatno različitog specifičnog intelektualnog funkcioniranja, kod predškolske djece ponekad možemo uočiti neravnotežu u područjima razvoja, gdje su s jedne strane napredni u odnosu na svoje vršnjake, dok su s druge strane na razini svoje kalendarske dobi. Dakle, oni npr. unatoč visokoj inteligenciji, nisu uvijek u stanju izaći na kraj sa svojim emocijama, koje su na razini njihove dobi. Vrlo često se teško nose s porazom, a mogu pokazivati i neka odstupanja u ponašanju. Zbog neprikladnih očekivanja, koja su uglavnom visoka i pogrešnih procjena odraslih u njihovoj okolini, često darovitoj djeci nije lako već u predškolskoj dobi, te nailaze na nerazumijevanje. Dakle, darovita djeca se očito razlikuju od svojih vršnjaka, što često može utjecati na odnos s okolinom. Ono što u vrtiću nastojimo, upravo je uvažavanje te individualnosti, tj. uvažavanje djeteta kao osobe, sa svim njegovim osjećajima, mislima, potrebama, željama, kako sve ostale, tako i darovite djece. Osim prihvaćanja i razumijevanja, od iznimne važnosti je upravo rano otkrivanje darovite djece i poticanje njihovih sposobnosti. Iako, već prisutnim, individualnim pristupom pružamo potporu djetetovom razvoju, ranim uočavanjem darovitosti, možemo osigurati odgovarajući odgoj i obrazovanje, koji je u skladu s mogućnostima darovitog djeteta. Zato smo, smatrajući nužnim osigurati im poseban program, izradili i verificirali kraći program (19. siječnja 2006.g.) – igraonicu za rad s potencijalno darovitom djecom. U skladu s navedenim, u Centru za poticanje darovitosti djeteta ¨Bistrić¨, kod specijalistice za rad s darovitom djecom Jasne Cvetković-Lay, educirane su dvije odgojiteljice, psiholog i pedagog. Također, svake godine Jasna Cvetković Lay provodi superviziju u radu naše igraonice. S radom u igraonici za potencijalno darovitu djecu započeli smo 2008. godine, s ciljem zadovoljavanja djetetovih posebnih odgojno-obrazovnih potreba koje proizlaze iz njihovih osobina, te, kroz proširivanje i produbljivanje aktivnosti, omogućavanje izražavanja i razvijanja djetetovih istaknutih sposobnosti.

 

Tijekom rada djeca su dala ime igraonici: Maksimalci – tajni laboratorij. Aktivnosti koje provodimo u igraonici su one koje potiču aktivno učenje, više razine misaonih procesa i kreativno mišljenje, npr.: mozgalice, igre kreativnog rješavanja problema, zagonetke, pitalice, logičko-kombinatoričke igre itd. U skladu sa suvremenim tendencijama, u procjeni darovitosti koristimo višestruke procjene: zapažanja karakterističnih oblika ponašanja djece ili tzv. znakova darovitosti od strane roditelja i odgojitelja, te primjena psihodijagnostičkih testova.

 


Ispiši stranicu