Javna i jednostavna nabava

https://vrtic-maksimir.zagreb.hr/UserDocsImages/JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA/Plan nabave za 2021.g..pdf
https://vrtic-maksimir.zagreb.hr/UserDocsImages/JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA/PLAN NABAVE 2021..pdf
https://vrtic-maksimir.zagreb.hr/UserDocsImages/JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA/PLAN NABAVE ZA 2020..pdf
https://vrtic-maksimir.zagreb.hr/UserDocsImages/JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA/REGISTAR UGOVORA ZA 2020.G..pdf
Plan nabave za 2020. godinu.https://vrtic-maksimir.zagreb.hr/

PLAN NABAVE ZA 2019.g..pdf
/REGISTAR UGOVORA ZA 2019.G..pdf
/Plan nabave za 2018..
REGISTAR UGOVORA ZA 2018.G..
/Odluka o početku postupka jednostavne nabave.pdf
/odluke o odabiru najpovoljnije ponude.pdf
REGISTAR UGOVORA CENTRALIZIRANE JAVNE NABAVE 2018.docx
REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE iznad 20.000,00 kn ZA 2018.G..docx
//PLAN NABAVE ZA 2017.godinu.docx
Izjava o nepostojanju 
REGISTAR BAGATELNE NABAVE iznad 20.000,00 knhttp
REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA CENTRALIZIRANE JAVNE NABAVE 2017 .docx
Plan nabave roba,radova i usluga za 2016.g..pdf
Plan nabave za 2015. str.1.jpg;Plan nabave za 2015. str.2.jpgm
Registar ugovora javne nabave
/PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI.pdf 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi.pdf


 


Ispiši stranicu