Programi

Redoviti cjelodnevni 10-satni program namjenjen je za sve dobne skupine djece, provodi se svakodnevno radnim danom u jasličnim i vrtićkim skupinama, koji provode odgojitelji u skladu sa suvremenim spoznajama o razvoju i učenju djece rane i predškolske dobi.

To je cjelovit razvojni program usmjeren na brigu o sigurnosti i zdravlju te na optimalno zadovoljavanje djetetovih potreba i prava, te na poticanje rasta i razvoja u skladu s individualnim mogućnostima djeteta.

U skupinama redovitog primarnog programa Vrtić organizira i integraciju djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju.


Ispiši stranicu