Za roditelje

Uvodna riječ o suradnji Vrtića s roditeljima 

Suradnja obitelji i Vrtića jedan je od temelja uspješnog odgoja i zadovoljavanja prava i potreba Vašeg djeteta i obitelji.
Roditelji i radnici Vrtića su suradnici radi dobrobiti djeteta, roditelja, vrtića i društva.
Naš Vrtić teži uspostavljanju suradničke komunikacije kroz PARTNERSTVO, što uključuje:

 • otvorenost, dogovaranje, pregovaranje, dosljednost, objektivnost, zajedništvo, toleranciju, povjerenje, međusobno poštivanje, nadopunjavanje uloga 
 • proces demokratizacije u našoj domovini ističe koncepciju suradnje obitelj/vrtić koja se temelji na znanstvenom i humanističkom pristupu
 • programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece otvorilo je nove mogućnosti za obitelj. Roditelj se pojavljuje kao aktivni sudionik u izboru, planiranju, stvaranju i izvođenju programa kroz razne oblike ¨u igri s djecom¨.

U cilju stvaranja povoljnih i jedinstvenih odgojnih utjecaja koji će poticati cjelokupan razvoj Vašeg djeteta, stručni suradnici i odgojitelji Vrtića punu pozornost pridaju potrebama i sposobnostima svakog djeteta što će putem dvosmjerne suradnje biti realizirano kroz razne oblike komunikacije koje potičemo:

 • Prvi kontakt s roditeljima kod preuzimanja Zahtjeva za upis djeteta u vrtić (kratke informacije o željenom programu)
 • Inicijalni intervju s roditeljima
 • Prvi roditeljski sastanak organiziran za roditelje novoprimljene djece
 • Roditeljski sastanak za roditelje čija djeca su školski obveznici u tekućoj godini
 • Informativni razgovor s roditeljima pri dovođenju i odvođenju djeteta iz vrtića
 • Individualni razgovor odgojitelja i stručne službe s roditeljima svake srijede od 1630, a prema potrebi i drugi termin
 • Boravak roditelja u odgojnoj skupini u vrijeme prilagodbe djeteta,
 • Roditeljski sastanci tijekom godine najmanje tri puta
 • Kontakt telefonom
 • Posjet djetetu u obiteljskom domu
 • Ankete za roditelje radi vrednovanja programa
 • Letci s raznim temama
 • PLAKATI – o projektima sa sadržajem rada s djecom
 • Kutići za roditelje s izvješćima o životu i radu odgojne skupine, o aktivnostima organiziranim za djecu edukativnim materijalima i planovima
 • Poštanski sandučić za roditelje
 • Uključivanje u neposredan odgojno-obrazovni rad s djecom ili projekt
 • Zajedničke radionice
 • Donošenje pedagoško neoblikovanog materijala
 • Prezentiranje svojih zanimanja ili hobija u skupini
 • Odlazak na radno mjesto roditelja izvan vrtića
 • Sudjelovanje roditelja na svečanostima
 • Pratnja na izletima, posjetama za djecu mlađu od pet (5) godina obavezno radi mjera sigurnosti za fizički integritet djeteta. 

Želja nam je i dalje unapređivati postojeću suradnju te ispuniti očekivanja roditelja. 
 


Ispiši stranicu